Företaget startades upp som enskild firma 2006 medan man succesivt övertog de redan etablerade kunderna från tidigare tillverkare. Sedan dess har fler kunder tillkommit och produkterna har utvecklats. I December 2009 blev företaget Aktiebolag, i samband med uppköpet av BeJi AB

w4