Med kunden i centrum

Det viktigaste för oss i Rocklinds Mekaniska AB är att du som kund är nöjd!
Vi utår från kunders faktiska behov och vårt mål inom utveckling baseras på
vår djupa förståelse för de krav som ställs av kunder. I de flesta fall tar vi
fram lösningar helt anpassade efter våra kunders önskemål och behov.
Vi ligger i framkant och visar på nya produkter som kan effektivisera ditt
arbete ytterligare så som exempelvis ergonomiska verktyg.

 

Kvalitetssäkring

Rocklinds Mekaniska AB har som mål att alltid leverena produkter som
överensstämmer med uppsatta kvalitetsmål. Detta görs genom en ständig
utveckling av produkter i nära samarbete med våra kunder och leverantörer.
Vi investerar kontinuerligt för att ligga i framkant och bevara vårt goda rykte
på marknaden vad beträffar leveranssäkerhet och kvalitet.

SLIT UT VERKTYGEN
INTE KROPPEN...........