tisse
Rocklinds Mekaniska AB är ett företag i Gnesta som i huvudsak tillverkar Tisse-produkter
till byggbranschen. Rocklinds Mekaniska AB är tillsammans med det helägda dotterbolaget
BeJi AB verkstaden med kompetens, kapacitet och flexibilitet för att möta varierande krav på
bearbetning av stål och plåt. Vi har seden starten levererat Tisse-produkter till byggbranschen
i Skandinavien samt utfört varierat och avancerat legoarbete åt svensk industri med krav på
leveranssäkerhet och kvalitet.